Välj en sida

Livesändning från Peak Days

Du kan komma och gå precis som du vill på konferensen, det är lika okej att delta på en föreläsning som alla.
I anmälan kommer du få välja om du vill gå en eller två dagar (du kan alltid ändra dig senare).

Peak Days 2016

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Den 26–27 maj är det dags för årets upplaga av konferensen Peak Days på Clarion Hotel i Östersund.

Vi på Peak Innovation är övertygade om att drivna människor skapar energi tillsammans. Det som behövs är att rätt människor träffas i rätt miljö. Det är anledningen till att vi anordnar Peak Days!

Det är en energifylld konferens där personer inom sport, turism och friluftsliv får träffa varandra för att utveckla idéer, göra affärer och knyta nya kontakter.

Som körsbär på grädden har vi även bjudit in många riktigt kompetenta föreläsare som kommer leverera inspirerande föreläsningar.

Intresset är enormt i år och det finns bara ett begränsat antal platser så vi rekommenderar att du anmäler dig så fort som möjligt, konferensen kostar ingenting.

Lunch

Lunch finns att köpa på Clarion Hotel under konferensen till självkostnadspris (99:-). Du kan med fördel betala lunchen redan när du anländer till konferensen så går det snabbare att få maten när du är hungrig.

Boende

Om du ska bo på Clarion Hotel under konferensen så kan du nämna att du ska på Peak Days.

 

När?  26-27 maj 2016

Var?  Östersund, Jämtland, Sverige

Program Peak Days

Läs om alla programpunkter här

Programpunkter 26 maj

08:30-09:30 – Frukostföreläsning: Öppen innovation

Frukostföreläsning: Öppen innovation

Föreläsare: Åse Angland Lindvall – Wide Ideas

Lokal: Storön

Tid: 08:30-09:30

Innovation handlar om att skapa värde av idéer. Bakom varje idé står det alltid människor. Ju fler som engageras och involveras i era utvecklingsprocesser, desto större är möjligheten att ni får fram fungerande idéerna som skapar morgondagens framgångar och affärer. Processen fram till nyskapande innovationer kantas av idel tvära kast och ställer tillsynes motsägelsefulla krav på både ledning och organisation. Samtidigt som vi ska vara kreativa och ta till oss det oväntade ska vi arbeta systematiskt och långsiktigt. Åse kommer att berätta vad som krävs för att bli en innovativ organisation och hur ni skapar förutsättningar för innovativa ledare.

Åse har lång erfarenhet av affärsutveckling och innovationsarbete och är en flitigt anlitad talare. Hon är en av grundarna av Åre-företaget Idea2Innovation som har utvecklat Wide Ideas – en molnbaserad för idéutveckling och innovation

 

09:30-10:00 – Fika och nätverkande
10:00-11:00 – Vasaloppet

Vasaloppets resa med och utan snö.

Föreläsare: Johan Eriksson – Utvecklingschef Vasaloppet

Lokal: Lövön

Tid: 10:00-11:00
Hur jobbar vasaloppsorganisationen för att möta klimatförändringarna och svängningarna som sker inom motion och hälsa men även för att möta samhällsutmaningarna? Johan beskriver Vasaloppets utveckling och utmaningar och låter oss också ta del av evenemangets turismekonomiska effekter och betydelse för Dalarna.

11:00-11:30 – Klimatförändringar

Klimatförändringens påverkan på längdskidåkning och klimatanpassning av längdskidåkning.

Föreläsare: Erik Söderström

Lokal: Lövön

Tid: 11:00-11:30

 

Erik presenterar delar av hans masteruppsats om klimatförändringar och längdskidåkning. Föredraget inkluderar nutida och framtida klimatförändringar, deras påverkan på snötillgångar och hur detta påverkar längdskidåkning samt klimatanpassningar av längdskidåkning till dessa förändringar.

11:30-12:00 – Pres. Samhällsekonomisk analys

Samhällsekonomisk analys – Vem gör vi snö för? Kostnader och nyttor med konstsnö för längdskidåkning i Östersund

Föreläsare: Scott Cole, EnviroEconomics Sweden och Fredrik Gisselman, Enetjärn Natur AB

Lokal: Lövön

Tid: 11:30-12:00

Scott och Fredrik genomför under våren en analys som syftar till att ge en översiktlig samhällsekonomisk värdering av åtgärderna som har tagits av Östersunds kommun för att öka längden och kvaliteten på längskidåkningssäsongen. Huvudfrågan är om kommunen kan motivera sina kostnader för snöskapande åtgärder samt att analysera hur kostnader och nyttor fördelas.

12:00-13:00 – Lunch
13:00-14:00 – Hållbarhet som affärsnytta

Hållbarhet som affärsnytta

Föreläsare: Annika Axelsson, Dem Collective

Lokal: Storön

Tid: 13:00-14:00

 

Annika Axelsson har stor erfarenhet från fältarbete i Afrika, Asien och Europa. Ändå var det ett stort steg att 2004 starta upp en textilfabrik på Sri Lanka med målsättningen att förena produktion med etik och ekologi. Det lyckades. Annika och hennes företag, Dem Collective, är idag ett av de mer kända exemplen på företag som lyckats inspirera till eftertanke kring hur och vad vi konsumerar och kanske än viktigare, hur och vad vi producerar. Hon har djup erfarenhet av att skapa en bättre värld med utgångspunkt i företagande.

Tag vara på din vilja till förbättring, starta resan idag! Med Annika som ledsagare undersöker vi hur hållbarhet kan bli affärsdrivande, integrerat i verksamheten och något naturligt i företagets vardag. Vi lyfter fram utmaningarna och möjligheterna som finns i ett företagande med hållbarhet i kärnan, och får möjlighet att reflektera över hur det skulle kunna fungera i våra egna verksamheter.

13:00-14:30 – Workshop Snö

Workshop – Identifiering av scenarier för framtida snöproduktion

Workshopledare: Scott Cole och Fredrik Gisselman

Lokal: Lövön

Tid: 13:00-14:30

 

Workshopen syftar till att belysa och diskutera ett antal nyckelfrågor som dels är viktiga för den pågående studien, men också för att kunna utvärdera olika framtida alternativ kring nyttor och kostnader med snöproduktion för längdskidåkning. Deltagarnas expertis och input är avgörande för att definiera framtida alternativ och hur framtida studier kan utformas på optimalt sätt för att ta fram så relevant information som möjligt.

Diskussionsfrågorna behandlar bl.a.:

  • Vilka framtida scenarier finns? Varför satsa på snötillverkning? För tävlingar, allmänhet?
  • Vilken typ av information har vi i dagsläget om nyttor och kostnader? Vilken ny kunskap behövs för att kunna ta kloka beslut?
  • Vilka miljömässiga konsekvenser finns av snöproduktion? Vilken effekt har dessa? Kan snö produceras hållbart eller kan negativa effekter kompenseras?
  • Hur kan kostnaderna för snöproduktionen finansieras? Vilket sätt är mest rättvist? 
14:00-14:30 – Hållbarhet i Sport/Outdoor – Peak Innovation

Hållbarhet i Sport/Outdoor – Peak Innovation

Föreläsare: Joel Svedlund, Peak Innovation

Lokal: Storön

Tid: 14:00-14:30

Under ett år har fem sport- och friluftsföretag gjort resan från spridda insatser till en integrerad, strategisk approach till hållbar utveckling. Vi tittar på lärdomar från året och svarar på frågor som: Hur blir hållbarhetsarbetet naturligt och smidigt i vardagen i hela företaget? Och vad kan vi vinna på det?

14:30-15:00 – Fika och nätverkande
15:00-16:00 – Att bygga hållbarhetsstrategi – miniworkshop

Att bygga hållbarhetsstrategi – miniworkshop

Workshopledare: Joel Svedlund, Peak Innovation

Lokal: Verkön

Tid: 15:00-16:00

 

Kreativ session – vi tittar oss själva i spegeln och sätter djärva mål, samt planerar vägen framåt. Hur kombinerar vi viljan till en bättre värld med riskhantering och lönsamhetskrav? Vi får en inblick i metoden Peak Innovation har utvecklat för små och medelstora företags hållbarhetsarbete

15:00-16:00 – Wearable Technology for Fitness, Health and Performance

Wearable Technology for Fitness, Health and Performance

Föreläsare: Billy Sperlich

Lokal: Lövön

Tid: 15:00-16:00

Fitness related wearables provide convenient monitoring of various biological parameters intending to improve fitness and health.

At present it is important to select which parameters are of key interest for gains in fitness and health and which wearables can screen these parameters. The talk will give an overview on the existing technologies and the current summary of scientific evaluation in this field.


Programpunkter 27 maj

08:30-09:30 – Frukostföreläsning: Affärsmöjligheter i samband med vinter-OS 2018

Frukostföreläsning: Affärsmöjligheter i samband med vinter-OS 2018

Föreläsare: Peak Innovation och Business Sweden

Lokal: Storön

Tid: 08:30-09:30

Peak Innovation arrangerar i samarbete med Business Sweden ett frukostseminarium med affärsfokus Sydkorea och vinter-OS tema. Vi inleder med inbjudna gäster och OS-profiler som Ylva Nowén och Magnus Swartling  i frukostsoffan.

Johan Chun, Business Sweden i Sydkorea berättar med fokus på outdoor- och vintersportmarknaden vilka nya affärsmöjligheter det finns i samband med vinter-OS 2018.

Alla företag som har intresse som har ett intresse av att utveckla sina affärer i Sydkorea är varmt välkommen att delta på OS-frukosten. Ta gärna med dina kolleger för en inspirerande och affärsinriktad frukost!

09:30-10:30 – Hälsoutveckling, beteenden och affärsmodeller i en uppkopplad värld (Kairos Future)

Hälsoutveckling, beteenden och affärsmodeller i en uppkopplad värld

Föreläsare: Mats Olsson, Kairos Future

Lokal: Lövön

Tid: 09:30-10:30

 

Mats Olsson från Kairos Future föreläser om hälsoutveckling, beteende och prestation i en uppkopplad värld. Data från våra aktiviteter och våra kroppsfunktioner blir väsentliga när friskvård, vård, rehabilitering och sport- och underhållningsindustrin ska utvärderas och utvecklas.

10:30-10:45 – Fika och nätverkande
10:45-12:00 – Internationalisering i en digital värld

Internationalisering i en digital värld  – Business Sweden

Föreläsare: Anna Folkesson och Jens Wernborg, Business Sweden

Lokal: Lövön

Tid: 10:45-12:00

 

Business Sweden arrangerar i samarbete med Peak Innovation ett seminarium om hur ditt företag kan nå internationell framgång och öka din lönsamhet i en digital och global värld.

Anna Folkesson kommer att lotsa er rätt i exporttekniska frågor kopplat både till e-handel och export. Dessutom berättar hon om E-handelsguiden och vad Business Sweden kan stå till tjänst med inom exportteknikområdet.

Jens Wernborg berättar om digitala trender, kanaler, teknologier som påverkar svenska företags internationella affärer i framtiden.

12:00-12:30 – The journey of Futchi

The Journey of Futchi – Building a new global sport

Föreläsare: Daniel Dahlén, Futchi

Lokal: Lövön

Tid: 12:00-12:30

Grundarna till Futchi berättar och delar med sig av hur de lyckats nå ut med sin idé om en ny sport och de utmaningar, misstag och lärdomar de dragit samt hur de använt sig av digitala plattformar, digital distribution och strategiska beslut för att nå ut.

Futchi är en sport som kombinerar fotboll med squash. Spelarna tävlar i en fysisk aktivitet men fokus ligger på att så mycket så möjligt av det de gör ska ha en digital koppling, primärt i den gamifierade Futchi-appen. Här kan man jämföra sig med andra Futchi-spelare, se sin statistik, registrera matcher och se hur man ligger till i den lokala och globala rankingen. Futchi är framtaget baserat på de förväntningar dagens ungdomar har på en sport. Det ska vara roligt, intensivt och digitalt!

12:00-13:30 – Lunch
13:30-14:30 – Hockeystudien

Hockeystudien

Föreläsare: Glenn Björklund, Mikael Swarén, NVC

Lokal: Storön

Tid: 13:30-14:30

 

Ishockey är en av världens största idrotter där Sverige är en ledande nation. Forskningsmässigt ligger dock ishockey långt efter idrotter som exempelvis fotboll, rugby och även längdskidor. Under 2014 genomförde Glenn Björklund och Mikael Swarén ett antal olika forskningsprojekt tillsammans med olika SHL-lag, NHL-spelare, leverantörer samt EHC Red Bull Munich för att identifiera olika Key Performance Indicators inom ishockey. Resultat gällande åkteknik, skenslipning och skott samt exempel på olika metoder för datainsamling kommer att presenteras samt hur dessa tillsammans med inblandade parter har skapat förutsättningar till bättre resultat.

 

13:30-14:30 – Workshop Exportprogrammet (sluten)

Workshop Exportprogrammet (Sluten)

Lokal: Verkön

Tid: 13:30-14:30

 

Deltagare i Exportprogrammet (Extrem, Skhoop, Spektrum, och Sweare) går tillsammans med programansvarig, Martin Kössler, från Helping You Grow International Business AB och Bengt Högberg från Business Sweden igenom sina digitala strategier, jämför erfarenheter och diskuterar fortsatta förbättringar och förändringar. Avstämningspunkter inkluderar såväl kommunikations- som distributionsfrågor för både B2B- och B2C- leden ur ett internationellt perspektiv.

14:30-14:45 – Fika och nätverkande
14:40-15:30 – Framgång, sport och affärer

Framgång, sport och affärer

Föreläsare: Ola Strömberg, Förbundsdirektör Skidförbundet

Lokal: Storön

Tid: 14:40-15:30

 

Varför är det smart att anställda idrottare, och hur ska idrottare dra nytta av sina unika kompetenser för att lyckas efter karriären?

 

Vilka anledningar finns det att just anställa idrottare och hur kan man som idrottare se till att man använder sin erfarenhet och kompetens från idrottskarriären när man växlar från idrott till civil karriär. Är det viktigt att fundera på vilka områden man väljer efter karriären eller passar man in överallt? Vilka lärdomar har jag dragit nytta av från idrotten och från civila karriären, och vilka misstag ska ni inte göra om…Detta och mer i en presentation av Ola Strömberg om idrottare och karriären.

 

Ola Strömberg har en bakgrund som elitidrottare med ett antal SM-guld, segrar på Vansbrosimningen och varit i världseliten på öppet vatten simning. Han har därefter klättrat inom det privata näringslivet och arbetat med att leda bolag inom MTG, Oriflame och Mercuri International i roller som vd och koncernchef, och kommer från 1 augusti att tillträda som Förbundsdirektör för Skidförbundet.

15:30-16:00 – Presentation Sportinkubatorn

Presentation Sportinkubatorn

Föreläsare: Magnus Swartling, Linda Norrman

Lokal: Storön

Tid: 15:30-16:00

 

Elitidrottare har en unik framgångskompetens. De är drivna av passion och de förstår att den enda vägen till toppen är genom en nödvändig insats. Det tankesättet ska nu tas till vara i en sportinkubator hos Peak Innovation för att få fler framgångsrika innovationer och företag.

Maria Pietilä Holmner, Ida Ingemarsdotter och Anna Holmlund är några av de elitidrottare som ska drillas till att bli framgångsrika företagare och företagsutvecklare i Sveriges första sportinkubator. Där ska idrottarnas vinnarkultur tas tillvara. Genom Sportinkubatorn ska en modell tas fram att coacha elitaktiva att förstå vad deras framgångskompetens består av samt hur den kan appliceras på andra områden än idrottskarriären, till exempel som anställd eller företagare inom näringslivet.

Med som företagspartners är Manpower och Persson Invest.

Vill du börja nätverka redan nu?

 

Arrangör är Peak Innovation.

www.peakinnovation.se

763aedb6-73f4-4661-8d47-7db3fefa81b5

Inspiration från förra årets Internet of Sports day: